PET Preform Mold

โมลด์ขึ้นรูป

โมลด์ขึ้นรูป

Phatarakorn Machinery

แม่พิมพ์เป็นชิ้นส่วนที่ทำมาจากเหล็กที่ถูกสกัดให้เป็นช่องว่างภายในตามรูปทรงของสินค้าที่เราออกแบบไว้ รายละเอียดต่างๆที่จำเป็นจะถูกแกะสลักลงไปด้วยถ้าจำเป็น เช่น โลโก้ของชิ้นงาน โดยทั่วไปมักจะมี 2 ชิ้นประกบกันเพื่อให้มีความสะดวกเวลาปลดชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วออกมา