เครื่องฉีดพลาสติก

Injection Moulding Machine

เครื่องฉีดพลาสติก,เครื่องจักรฉีดพลาสติก:ความหมายและประเภทการใช้งาน

เครื่องฉีดพลาสติก คืออะไร?

เครื่องฉีดพลาสติก (Plastic Injection Molding Machine) หรือเครื่องจักรฉีดพลาสติก คืออุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการการผลิตชิ้นงานพลาสติกที่มีรูปร่างและขนาดตามที่ต้องการ โดยการใช้เทคนิคการฉีดพลาสติกเข้าไปในแบบพิเศษที่ช่องฉีดของแม่พิมพ์ จากนั้นกดทำให้พลาสติกเป็นสภาพเหลวเข้าสู่แม่พิมพ์ และรอจนกว่าพลาสติกจะเจรจาตัวเป็นรูปร่างที่ต้องการ หลังจากนั้นจะทำการเย็บรวมชิ้นงาน ในกระบวนการผลิตหลังจากฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์ จากนั้นพลาสติกจะทำการแขวนตัวตามรูปร่างแม่พิมพ์และรอให้พลาสติกเย็บติดกันเองเพื่อเป็นชิ้นงานสำเร็จ โดยกระบวนการนี้มักใช้ในการผลิตชิ้นงานพลาสติกที่มีขนาดเล็กถึงกลาง อาทิเช่น ของเล่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ในครัว เครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่มีความซับซ้อนและรูปร่างหลากหลาย

เครื่องฉีดพลาสติกมีกี่ประเภท?

เครื่องฉีดพลาสติก หรือ เครื่องจักรฉีดพลาสติก มีหลายประเภทตามความต้องการและการใช้งานของแต่ละประเภทของชิ้นงานพลาสติก ดังนั้น จะสามารถแบ่งประเภทของเครื่องฉีดพลาสติกได้ตามลักษณะของกระบวนการผลิต และการใช้งานดังนี้

1.เครื่องฉีดพลาสติกรูปเปิด (Open-Cavity Injection Molding Machine) เป็นเครื่องฉีดพลาสติกที่มีการเปิดรูปร่างของแม่พิมพ์ในทางเดียว เครื่องประเภทนี้เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นงานพลาสติกที่มีขนาดใหญ่และรูปร่างซับซ้อน
2.เครื่องฉีดพลาสติกรูปปิด (Closed-Cavity Injection Molding Machine) เครื่องฉีดประเภทนี้มีรูปร่างของแม่พิมพ์ปิดทั้งรูปร่าง ชิ้นงานพลาสติกจะถูกฉีดในช่องที่ปิด และทำให้การควบคุมคุณภาพและความเร็วของกระบวนการได้ดีกว่า
3.เครื่องฉีดพลาสติกระบบหลายเชิง (Multi-Shot Injection Molding Machine) เครื่องประเภทนี้สามารถฉีดพลาสติกในชั้นหลายๆ ชั้นโดยใช้หลายหม้อแปลงเครื่องแรก
4.เครื่องฉีดพลาสติกความร้อนและเย็น (Hot and Cold Runner Injection Molding Machine) ในกระบวนการนี้ เครื่องฉีดพลาสติกมีระบบช่องเดียวแบ่งออกเป็นช่องความร้อนและช่องเย็น ช่องความร้อนจะเป็นที่ฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์ และช่องเย็นจะช่วยในกระบวนการที่แม่พิมพ์เย็นลงเพื่อให้ชิ้นงานตัดง่ายขึ้น
5.เครื่องฉีดพลาสติกหน้าเดียว (Single-Face Injection Molding Machine) เครื่องประเภทนี้ใช้แม่พิมพ์เดียวเพื่อฉีดพลาสติก มักใช้สำหรับการผลิตชิ้นงานที่ไม่ซับซ้อน
6.เครื่องฉีดพลาสติกหลายเหลี่ยม (Multi-Gate Injection Molding Machine) เครื่องประเภทนี้มีหลายจุดฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์ ทำให้ชิ้นงานมีรูปร่างที่ซับซ้อนและสามารถควบคุมการกระจายวัสดุได้ดีขึ้น
แต่ละประเภทของเครื่องฉีดพลาสติกจะมีคุณลักษณะและการใช้งานที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ประเภทเครื่องที่เหมาะสมสำหรับการผลิตขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของชิ้นงานพลาสติกที่ต้องการผลิต

เครื่องฉีดพลาสติก       เครื่องจักรฉีดพลาสติก

เครื่องจักรฉีดพลาสติก (Plastic Injection Molding Machine) คือเครื่องกลที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นงานพลาสติก โดยการฉีดพลาสติกลงในแม่พิมพ์ที่มีรูปร่างและขนาดตามที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้:

1.หมดปัญหาการระบายอากาศ เมื่อเครื่องเริ่มทำงาน จะมีการระบายอากาศออกจากท่อเครื่องฉีด เพื่อให้เนื้อพลาสติกเต็มทั้งแม่พิมพ์ และป้องกันการเกิดช่องว่างในชิ้นงาน
2.ฉีดพลาสติก เครื่องจะทำการเปิดตัวกำหนดการฉีดพลาสติกในแม่พิมพ์ เนื้อพลาสติกจะถูกกดเข้าไปในช่องว่างในแม่พิมพ์ ที่เตรียมไว้
3.รอเวลาหน่วง หลังจากฉีดพลาสติกเสร็จสิ้น จะมีการรอเวลาหน่วงเพื่อให้เนื้อพลาสติกเกาะกับผนังแม่พิมพ์
4.เปิดแม่พิมพ์ หลังจากเวลาหน่วงผ่านไป เครื่องจะทำการเปิดแม่พิมพ์เพื่อถอดชิ้นงานพลาสติกออกมา
5.ดำเนินการต่อ ชิ้นงานพลาสติกที่ได้จากแม่พิมพ์จะถูกนำออกจากเครื่องฉีดและนำไปดำเนินการต่อ เช่น ตัดเกรด ทำการเชื่อมต่อ หรือกระบวนการอื่นๆ
เครื่องจักรฉีดพลาสติกมีการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความแม่นยำในการฉีดพลาสติก และมีความสามารถในการปรับความร้อนและความดันให้เหมาะสมกับวัสดุพลาสติกที่ใช้งาน การใช้งานเครื่องจักรฉีดพลาสติกช่วยให้สามารถผลิตชิ้นงานพลาสติกในปริมาณมากและในระยะเวลาที่สั้นได้ โดยสามารถปรับแต่งรูปร่างและขนาดของชิ้นงานได้ตามความต้องการของลูกค้า

Injection Molding Machine

(IMM) เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์ (mold) เพื่อผลิตชิ้นงานพลาสติกต่างๆ โดยที่วัสดุพลาสติกจะถูกเลือกตามคุณสมบัติต่างๆ เช่น ความแข็ง ความยืดหยุ่น หรือสี โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

 • การเตรียมพลาสติก: วัสดุพลาสติกถูกตัดออกมาเป็นเม็ดสีเดียวกัน และจะถูกนำมาเตรียมไว้ในกระบวนการฟอร์ม (forming process) ต่อไป
 • การฟอร์ม: แม่พิมพ์ถูกวางไว้บนเครื่องฉีดพลาสติก และพลาสติกถูกฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์ โดยใช้แรงดันของเครื่องฉีดพลาสติก เมื่อพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์แล้วจะต้องรอให้วัสดุเย็นเพียงพอก่อนที่จะถูกนำออกจากแม่พิมพ์
 • การถอด: ชิ้นงานพลาสติกถูกถอดออกจากแม่พิมพ์โดยใช้ระบบที่เรียกว่าการถอด เมื่อชิ้นงานถูกถอดออกมาแล้วก็จะต้องรอให้เย็นเพียงพอก่อนที่จะนำไปใช้งานต่อไป
เครื่องฉีดพลาสติก Injection Moulding Machine

 
เครื่องฉีดพลาสติก
เครื่องฉีดพลาสติก
 

เครื่องฉีดพลาสติกขึ้นรูปประสิทธิภาพสูง

 1. หน่วยงาน, วงจร, การเดินสายโมดูลาร์, สามารถใช้ร่วมกับหลายระบบหัวฉีด, ความต้องการของเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างกัน
 2. บล็อกเปิดตัวการปรับเทียบหัวฉีดที่ปรับปรุงได้ง่าย การหล่อลื่นแบบรวมศูนย์อย่างแท้จริง การบำรุงรักษาทำได้ง่าย
 3. การใช้ลูปกึ่งปิดหรือปิดทั้งหมด ทำให้เกิดการควบคุมที่ซับซ้อนมากขึ้น
 4. การออกแบบที่เหมาะสมของเครื่องจักร ยางมะตอย ระบบควบคุมไฟฟ้า ปิดงานร่วมกับระบบทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพ ขึ้นรูปได้เสถียรยิ่งขึ้น
 5. ตอบสนองต่อการประหยัดพลังงานของสิทธิบัตรวงจรน้ำมันสูง 20% -50%
 6. โครงสร้างการจับยึดที่มีความแข็งแรงสูง ดายโดยไม่ผิดเพี้ยน
 7. กิจกรรมโดยถังสเปรย์เพื่อให้แน่ใจว่าท่อน้ำมันสะอาด
 8. อัตราการยิงเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ

 

แนะนำโครงสร้างภายในของเครื่องจักร

 1. แม่แบบและส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ของการออกแบบหลักของการปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะสม การวิเคราะห์องค์ประกอบที่จำกัด เพื่อให้แน่ใจว่าแม่แบบมีความเข้ม และแรงจับยึด รันสมดุล
 2. ใช้คอนโทรลเลอร์เฉพาะสำหรับแท่นพิมพ์ประสิทธิภาพสูง ส่วนประกอบไฟฟ้าแบรนด์เนมระดับสากลประเภทต่างๆ ทรงพลัง ใช้งานง่าย ปั๊มแปรผัน : L ซีรีส์เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกแบบแปรผันที่ประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง มีประสิทธิภาพด้วยเสียงรบกวนต่ำแลระบบตัวแปรตอบสนองสูง เอาต์พุตจับคู่โดยอัตโนมัติตามการดำเนินการที่ต้องการกำลังของเครื่องจักร
 3. การออกแบบการปรับอัตราส่วนภาพให้เหมาะสมและวัสดุโลหะผสมคุณภาพสูงเอื้อต่อการประมวลผลวัสดุที่หลากหลาย
 4. การหาเหตุผลเข้าข้างตนเองของเค้าโครงแอสฟัลต์ ปรับปรุงความเร็วการตอบสนองของการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวฉีด

เครื่องจักรฉีดพลาสติก
 • ระบบหัวฉีดสมดุลสูบคู่
 • การเคลื่อนย้ายม้านั่งสูบคู่ (เหนือเครื่อง miniummachine)
 • แรงดันการฉีดหลายขั้นตอนของการควบคุมการฉีด/ความเร็วและการกำหนดตำแหน่ง
 • ความดันหลายขั้นตอนของการควบคุมการจัดเก็บ/ความเร็วและการวางตำแหน่ง
 • สกรูตัวขับมอเตอร์น้ำมันแรงบิดสูงอุปกรณ์พรีพลาสติก
 • อุปกรณ์ป้องกันเกลียวขยายไหล
 • อุณหภูมิของarrelถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์PID
 • อุปกรณ์ถังความร้อนเซรามิ
 • ระบบควบคุมอุณหภูมิความเย็นสำหรับเต้ารับบาร์เรล - อุปกรณ์ตรวจจับความเร็วของสก

 

ตัวจับยึด


Plastic Injection Molding Machine

แม่แบบและส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ของการออกแบบหลักของการปรับพารามิเตอร์ให้เหมาะสมที่สุด การวิเคราะห์องค์ประกอบที่จำกัด เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้มของแม่แบบ และแรงจับยึด รันสมดุล

 • กลไกการหนีบแม่พิมพ์กลสลับสองแถวเฉียง
 • หล่อหน้ารวมลิงค์สยาม - เครื่องกล ไฮดรอลิค กันไฟฟ้าครบชุด (เหนือเครื่องกลาง)
 • อุปกรณ์ป้องกันแม่พิมพ์แรงต่ำ
 • การควบคุมแรงกด/ความเร็วและตำแหน่ง slamping แบบหลายขั้นตอน
 • โหมดอีเจ็คเตอร์ไฮดรอลิกหลายตัว
 • อุปกรณ์จับยึดแม่พิมพ์ความเร็วสูง
 • การแบ่งน้ำหล่อเย็นแม่พิมพ์
 • อินเทอร์เฟซมาตรฐานอุปกรณ์นิวตรอน
 • ระบบหล่อลื่นแบบรวมศูนย์อัตโนมัติ
 • โมดูลเปิด/ปิด การฉีด pistuib cibtrkked bt scale
 • การปรับแม่พิมพ์อัตโน

 

ระบบควบคุม


Plastic Injection Molding Machine

หน่วยอิเล็กทรอนิกส์

 • จอสี TPT LCD
 • ใช้โปรเซสเซอร์ DSP ความเร็วสูง ควบคุมเวลาได้อย่างแม่นยำถึง 1 ms
 • ระบบเซนเซอร์ดิสเพลสเมนต์ความแม่นยำสูง ความแม่นยำในการควบคุม +0.1 mm
 • อินพุต/เอาต์พุตหลายช่องสัญญาณ, ฟังก์ชั่นพอร์ตสามารถกำหนดค่าได้อย่างอิสระ
 • มีฟังก์ชั่นโปรแกรมเอาต์พุต
 • รองรับ USB และอินเทอร์เฟซเครือข่าย (อุปกรณ์เสริม)
 • ล็อคการป้องกันข้อมูลพารามิเตอร์และคุณสมบัติบันทึกอัตโนมัติด้วยพลังงาน
 • ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลความจุสูง

 

ระบบไฮดรอลิก


เครื่องจักรฉีดพลาสติก

หน่วยไฮดรอลิกประกอบด้วยปั๊มน้ำมันและวาล์วควบคุมแบรนด์ดังระดับโลกพร้อมประสิทธิภาพการรองรับแรงดันที่โดดเด่นยิ่งขึ้น ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องจักร ความน่าเชื่อถือ ความเสถียร ความทนทาน และคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมเสียงรบกวนต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • ระบบไฮดรอลิกวาล์วปลั๊กแบบแมนนวลทำให้เครื่องมีการตอบสนองการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและราบรื่น
 • Boulbe วาล์วสัดส่วนควบคุมความดันและการไหล
 • อุปกรณ์ทำความเย็นน้ำมันไฮดรอลิก
 • หน่วยไฮดรอลิกนำเข้าที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมการจัดสรรที่เหมาะสม
 • ถังน้ำมันมีรูเปิดขนาดใหญ่ ทำความสะอาดง่าย

 

 สนใจเครื่องฉีดพลาสติกหรือเครื่องจักรฉีดพลาสติก ติดต่อได้ทาง

บริษัท ภัทรกร แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เลขที่ 52/31 หมู่ 3 ต. คอกกระบือ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
Email : pattarakhon.pk@hotmail.co.th , pattarakhon.pk@gmail.com
Tel : 034-451566 , 081-8384735 , 087-894099

New

p1007

เครื่องกรีดฝา PK - 3 Fully Automatic Cap Slitting Machine เครื่องตัดฝาอัตโนมัติเต็มรูปแบบเสร็จสิ้นขั้นตอนการปักหลัก การส่ง และการตัดฝาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ขนาดเล็กและสวยงาม ใช้งานง่ายด้วยการใช้พลังงานต่ำ เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ผลิตหมวก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

p1005

เครื่องผสมเม็ดพลาสติก Plastic Drying and Color Mixing Machine

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

p1004

เครื่องโม่ บดพลาสติก เครื่องบดพลาสติก / เครื่องบดที่แข็งแรง สามารถโม่ บด พลาสติก PET PP PS ได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

p1003

เครื่องอัดรีดแผ่นพลาสติกแนวตั้ง (ระบบควบคุมอิสระ 3 ลูกกลิ้ง) เครื่องอัดรีดแผ่นพลาสติกแนวตั้ง (การควบคุมอิสระ 3 ลูกกลิ้ง) ส่วนใหญ่จะใช้ในการผลิตแผ่นบรรจุภัณฑ์ชั้นดีชนิดต่าง ๆ ของ PP, HIPS, PE และ KPS เป็นต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

p1002

เครื่องรีดแผ่นพลาสติก PP , PE , HIPS กำลังการผลิต สามารถรีดแผ่น Sheet ได้ประมาณ 100-130 kg / h กำลังการผลิตสูงสุด สามารถรีดแผ่น Sheet ได้ถึง 145 kg / h

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

p1001

เครื่องฉีดนำอุปกรณ์รักษาแรงดันมาใช้ หลังจากการฉีดเสร็จสิ้น อุปกรณ์รักษาแรงดันจะปิดหัวฉีด หลีกเลี่ยงไม่ให้ระบบไม่วิ่งได้รับแรงดันย้อนกลับของท่อไอเสียจำนวนมากเมื่อเผชิญกับสกรูฉีดที่ทำพรีฟอร์ม อุปกรณ์นี้สามารถให้อายุการใช้งานแม่พิมพ์พิเศษได้นานกว่า 3 (สาม) ครั้ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้